Dening Vivi Olga Safitri

Pedhuli iku ora mung sewates pedhuli marang awake dhewe lan wong liyan, nanging uga pedhuli marang lingkungan sakupenge awake dhewe manggon. Tuladhane nalika ing kelas utawane sekolah menawa ana sampah kang sumebar bisa langsung dijupuk lan dibuwang ing panggona sakmesthine, sanajan sampah mau ora sampahe dhewe nanging yen dhewe nglakokake prakara mau wis nunjukkake manawane dhewe pedhuli marang lingkungan amraga yen sampah dibuang sembarangan bisa nyebabake banjir lan sakpanunggalane.

Sakliyane kuwi menawa sakbubare pelajaran para siswa dikarepake mateni lampu, kipas angin lan piranti-piranti kang wus ora digunaake kanthi kasadharan dhiri ora kudu diprintah Guru. Panci yen arep miwiti kasadharan mau angel banget nanging manawa wis dadi pakulinan nglakokake bab mau entheng banget. Muga-muga para siswa SMA SINT LOUIS iki wis ndadeake tuladha-tuladha mau dadi pakulinan kang becik. Yen ora saka awake dhewe sapa maneh sing arep miwiti?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *